Lichthinder onderzoek

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. licht opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).Lichtonderzoek bij lichthinder Lichtonderzoek of Lichthinder Onderzoek volgens NSVV RichtlijnNieuwe verlichtingsinstallatie bij grotere complexen worden vrijwel altijd berekend met behulp van computerprogrammatuur zodat vooraf reeds geprognosticeerd kan worden of voldaan kan worden aan de ontwerpnormen qua verlichting alsmede wat de verlichtingssterkte zal zijn in de omgeving van het complex c.q. de inrichting/bedrijf.Bij het verrichten van metingen in het kader van bijvoorbeeld de oplevering van de lichtinstallatie of ingeval van klachten inzake lichthinder dienen ten minste de volgende parameters in beeld gebracht te worden.• De verticale verlichtingssterkte Ev op het gevelvlak
• De lichtsterkte I van de verschillende afzonderlijke armaturen

Bij directe immissiemetingen in de omgeving c.q. op de gevelvlak van een lichtgevoelige bestemming wordt gebruik gemaakt van een luxmeter. Hierbij wordt echter al het licht gemeten binnen een half boloppervlak en evenredig gewaardeerd met de cosinus van de invalshoek ten opzichte van de normaal. Bij in situ metingen, bijvoorbeeld vanwege een milieuvergunningspichtige inrichting dient hiermee rekening te worden gehouden.

Ook de aanwezigheid van struiken en bodem tussen de verlichtingsbronnen en het immissiepunt, de weersgesteldheid en achtergrondniveaus zijn van invloed op in situ metingen.

De meetapparatuur dient te zijn gekalibreerd en te voldoen aan de eisen uit de NEN-1891 en klasse A uit DIN-5032.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar het document lichthinder.htm alsmede de verschillende pfd-files onder het hoofdstuk informatie lichthinder.

Literatuur:
LiTG “Messung und Beurteiling von Lichtimmissionen” publicatie nr,12
CROW “Richtlijnen openbare verlichting natuurgebieden” publicatie nr.112, 1997
TC 4-21, Cie1994 “Controle of light pollution: measurements, standaards and practice”

Lichthinder door Sportvelden
Lichthinder Onderzoek

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk