Vaststelling Lichthinder Doorlichtmeting

Terug naar overzicht

Samenvatting voor de vaststelling van lichthinder volgens de Algemene richtlijn betreffende lichthinder.

Hieronder treft u in tabelvorm een samenvatting aan voor de vaststelling van lichthinder door middel van het verrichten van lichtmetingen. Deze tabel is ontleend aan de publicatie van de NSVV ‘Algemene richtlijn betreffende lichthinder’ voor sportverlichting, terreinverlichting, reclame verlichting, aanstraling van gebouwen en objecten delen 1 t/m 4. Er volgen nog deel 5 en 6 richtlijnen voor openbare verlichting en richtlijnen voor assimilatiebelichting.

vaststelling lichthinder door lichtmeting

Symbolen en eenheden

i = nummering van de afzonderlijke lichtbronnen
N = totaal aantal afzonderlijke lichtbronnen en clusters
Z = meteologisch zicht in meter [m]
ri = afstand lichtbron i tot de gevel in meter [m]
ci = correctiefactor voor de lichtsterkte Ii en verlichtingssterkte Ei
ai = de hoek die de lichtbron maakt met de loodlijn op het venster in graden [º]
E_gemeten = gemeten verticale verlichtingssterkte in lux [lx]
Li = gemeten luminantie van de lichtbron of cluster in candela per m² [cd/m²]
Zo = normzicht in meter [m]
I_norm-i = lichtsterkte per lichtbron of cluster in candela [cd] gecorrigeerd voor het normzich
ß = meethoek van de luminantiemeter in graden [º]
E_norm-i = verlichtingssterkte per lichtbron of cluster in lux [lx] gecorrigeerd voor het normzicht Zo

Wilt u een licht(hinder) onderzoek laten verrichten neemt u dan contact op met een van onze adviseurs

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk