Calibratie kaart trillingsopnemer

Terug naar overzichtHieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Calibratie kaart trillingsopnemerAls u trillingsmetingen gaat verrichten is het van belang dat er daarbij een trillingsopnemer c.q pickup wordt gebruikt die de trillingen kan registeren in het frequentiegebied waarin u geinteresseerd bent. Globaal kan gesteld worden dat elk frequentie bereik of trillingsfenomeen een speciaal daarvoor geselecteerde trillingsopnemer vraagt. U dient dus – voor dat u gaat meten – te weten wat de eigenschappen zijn van de betreffende trillingsopnemer, daarom zit er bij elke nauwkeurige trillingsopnemer een certificaat / kaart. Op dit certificaat dat meegelevert wordt met de versnellings- of snelheidsopnemer staat de gevoeligheid van de opnemer, het frequentiereik alsmede de eigenfrequentie . Hieronder ziet u een voorbeeld hiervan. Deze  gegevens zijn van belang omdat u er voor zorg dient te dragen dat u niet in het meetbereik aan het meten bent dat valt in de eigenfrequentie van de opnemer. Deze eigenfrequentie is weergegeven in de piek in de frequentie responsgrafiek.Calibratie kaart trillingsopnemer

calibratie kaart trillingsopnemer